Forum för kemikaliesmart byggande - Stockholms stad

4309

Så undviker du kemikalier i din vardag Stockholm Vatten och

Kemikaliekrav vid byggande i Stockholms stad. För att skydda människors hälsa och miljö ska krav ställas när staden uppför byggnader eller anläggningar i egen regi och vid markupplåtelse. De här kraven beskrivs i Stockholms stads kemikalieplan. Stockholms stads kemikalieplan 2020–2023 (pdf, 14,1 MB, nytt fönster) Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023. Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige.

  1. Kalopsis
  2. Terra network coin

Därför har en kemikalieplan arbetats fram som utgår från vision Giftfritt Stockholm 2030. Miljöförvaltningen är den myndighet som ansvarar för miljön i Stockholms stad, både utomhus och inomhus. Förvaltningen arbetar aktivt för att du som stockholmare ska bo i en frisk och hälsosam miljö. Detta kan gälla allt från trafikbuller till vattenfrågor, kemikalier, luftkvalitet och hygien. Tillsyn och övervakning Kemikalier i förskolor, bilaga (pdf, 1 MB, nytt fönster) Provtagningar i samband med renovering, nybyggnation och kemikaliesmarta åtgärder.

Skydda er och medlemmarna mot hälsofarliga kemikalier. Använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten och saneringsarbeten. I dag fattar kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut om en ny kemikalieplan för stadens alla verksamheter.

Dom: De förgiftades av dricksvattnet

Barn är både mer känslig och mer utsatta för kemikalier än vuxna. Stockholms stads gymnasiesärskolor 2021-2022 (pdf, 13 MB, nytt fönster) Skolverket har gett ut en broschyr om gymnasiesärskolan där du kan få mer information, bland annat om de olika programmen, bedömning och betyg. Broschyren Kort om gymnasiesärskolan, Skolverkets webbplats. Innan ditt barn börjar i gymnasiesärskolan Kemikalier finns överallt i vår vardag: i kläder, möbler, plaster, rengöringsmedel, smink, målarfärg med mera.

Kemikalier stockholm stad

Bilia: Köp ny och begagnad bil, service, verkstad, däck och

Kemikalielexikon; Kemikalieappen. Skanna prylen - för en giftfri vardag, Sveriges konsumenters webbplats; Båtbottenfärger, Kemikalieinspektionens webbplats Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 . Stockholms stads kemikalieplan 20 20-2023 ISBN: Diarienummer: MHN 2018-15804 Projektledare: Maria Azzopardi Styrgrupp: Anna Hadenius, Daniel Persson, Gustaf Landahl, Malin Täppefur, Maria Svanholm, Mikael Nyberg, Monika Gerdhem, Projektgrupp: Anne Lagerqvist, Arne Jamtrot, Axel Hullberg, Jenny Fäldt, Johanna Pierre, Katarina … Kemikaliecentrum ska hjälpa stadens invånare och verksamheter att tillsammans nå visionen om ett giftfritt Stockholm. Cykla i Stockholm; Bygga, bo och leva hållbart. Bygglov; Kartor och lantmäteri; Mitt boende; Leva hållbart; Företag och organisationer. Tillstånd och regler; Företags- och föreningsservice; Leverantör och utförare; Stockholms stads upphandlingar; Kommun och politik.

Kemikaliecentrum, Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Giftfritt Stockholm 2030 är stadens vision. För att nå dit behöver vi Läs mer på www.stockholm.se Stockholms stad byter fokus i den nya planen för att bekämpa farliga En skolklass pryder omslaget till Stockholms stads kemikalieplan  Kemikalier kan vara giftiga för både djur och människor och orsaka mycket stor skada på miljön.
Bvc hedemora

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017. Planen är indelad i sju åtgärdsområden, där varje verksamhetsområde tar upp vad visionen betyder inom det området. Stockholms stad upphandlar stora mängder varor och har därför stor makt att driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade varor. Staden ska alltid ställa tuffa krav på att miljö- och hälsofarliga kemikalier inte ingår då varor och tjänster köps in. Många vill få mer kunskap om en mer hållbar livsstil. Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 och bolag2 i staden men avstämning har också skett med externa parter3. Förslaget till kemikalieplan skickades på kontorsremiss 22 mars 2019 till 40 förvaltningar och bolag i staden.

Publicerad 31 januari 2012. För första gången tar nu Stockholms stad fram en plan för att minska förekomsten av kemikalier i till exempel mat och 104 22 STOCKHOLM Telefon 070 -414 24 42¨ Växel 08 -508 33 000 hans.nordmark@stockholm.se www.stockholm.se Handläggare Till Hans Nordmark Telefon: 070-414 24 42 Utbildningsnämnden 2014-04-10 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001952/2013. Förvaltningens förslag till beslut 1. Kemikalier Stockholm. Kemikalier i Stockholm (Visar resultat 1 - 20 av 67) Kartöversikt. 59.3394170,18.0587132. myFC AB. Saltmätargatan 8 113 59 Stockholm 08-24 26 Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad.
Plåtslageri eskilstuna

Kemikalier stockholm stad

Använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten och saneringsarbeten. Stockholms stad upphandlar stora mängder varor och har därför stor makt att driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade varor. Staden ska alltid ställa tuffa krav på att miljö- och hälsofarliga kemikalier inte ingår då varor och tjänster köps in. Många vill få mer kunskap om en mer hållbar livsstil. Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 och bolag2 i staden men avstämning har också skett med externa parter3. Förslaget till kemikalieplan skickades på kontorsremiss 22 mars 2019 till 40 förvaltningar och bolag i staden. Därutöver skickades också förslaget till personer i kemikaliecentrums externa nätverk Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter.

Tömningsstationer i Stockholms stad. Råd för båtklubbar och båtägare. Håll båten och underhållsarbetet rena från onödiga kemikalier. Var försiktig och se upp med spill och läckage av kemikalier. Skydda er och medlemmarna mot hälsofarliga kemikalier.
Brummer realty
Dokumentär SVT Play

Stockholms stad har inrättat ett resurscentrum med specialkompetens inom kemi. Kemikaliecentrum har funnits sedan 2014 och ska hjälpa stadens invånare och verksamheter att tillsammans nå visionen om ett giftfritt Stockholm. Kemikaliekrav vid byggande i Stockholms stad.