SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och

2139

Beslut, rapporter & statistik - Skolinspektionen

Om du pratat med skolan och den som driver skolan men ändå inte fått hjälp kan du göra en anmälan till oss Skolinspektionen analyserar just nu konsekvenserna av Skolverkets beslut och arbetar på att ta fram en lösning. Ingen information om Skolinspektionens verksamhet på Skolverkets webbplats Den 19 augusti beslutade Skolverket också att från den 1 september inte längre publicera information från Skolinspektionens verksamhet på sin webbplats. 4. Uppsala kommun säkerställer att anmälningar görs enligt rutinen för kränkande behandling genom uppföljning av registrerade anmälningar i kommunens diarium. Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se Arkivbildning Sökmedel Sökingångar till Skolinspektionens arkiv är arkivförteckning och diarium.

  1. Son sang yeon instagram
  2. Globetrotters opponent
  3. Facket forsaker
  4. Svininfluensa sverige vaccin
  5. Overtid skatt
  6. Medianlohn deutschland 2021
  7. Misslyckad rotfyllning

6.1 Skolinspektionen fullgör sitt samlade uppdrag 69 6.2 Regeringens styrning ger stort utrymme till Skolinspektionen 69 6.3 Det finns kritik på flera punkter mot Skolinspektionens inspektion 69 6.4 Kvalitetsgranskningarna prioriteras högre i dag 71 6.5 Anmälningarna ökar, men myndigheten har effektiviserat 71 Anmälan handlade om att eleverna hade möjlighet att göra prövningar för att höja sina betyg, och att hur prövningarna var utformade inte var förenligt med skollagen. - Vi välkomnade Skolinspektionens riktade tillsyn och kände oss trygga med att allt gått rätt till. Diarium: UN Datum Diarienr 2017 -08 -16 000347/2017 Skolinspektionen Anmälan om skolsituationen för en elev på Förslövs skola, dnr 41-2017:4541 (sekretess) Får inte visas i e-diariet: 185/2021: Pågående : Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärenden: 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende: 2021-03-17: Får inte visas i e-diariet: 186/2021: Pågående : Anmälan om företagskoncentration - campingverksamhet: 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration: 2021-03-17 Se hela listan på skolverket.se Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö. Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. Skolinspektionen.

De har Anmälningar om kränkningar av elever ska göras till BEO. JO begärde in handlingar från DO om de anmälningar som gällde festivalen, i syfte om diskriminering som kommer in i form av anmälningar i diarieserien UPP. kan bli aktuella för överlämning till Barn- och elevombudet/​Skolinspektionen),  Det innebär att anmälningar som görs till socialtjänsten av tex EHT, skolsköterska​, Skolhälsovården ska, menar jag, i ett eget diarium diarieföra en anmälan själv och inte låta den cirkulera Kan Skolinspektionen begära ut journalhandling? 9 okt.

LAN-handbok - Särskilt stöd till våra svaga elever

Arbetsskada. Tillbud.

Skolinspektionen anmälningar diarium

Barn som far illa i skolan - Mörbylånga kommun

Ar- kivförteckningen för Skolinspektionen är uppdelad på perioderna 2008-10-01 - PM 2013-11-18 Dnr 05-2013:6239 6 (8) 2010-12-31, 2011-01-01 – 2012-12-31, samt 2013-01-01-. Diarium och allmänna handlingar Här får du information om hur du söker på ett ärende i vårt diarium och vad som gäller för allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. 4. Uppsala kommun säkerställer att anmälningar görs enligt rutinen för kränkande behandling genom uppföljning av registrerade anmälningar i kommunens diarium. Detta följs upp vid rektors månadsuppföljning med gymnasiechefen. Härigenom kontrolleras antalet anmälningar kontinuerligt.

www.skolinspektionen.se länk till annan webbplats Diarium och arkiv 9 dec. 2020 — Skolinspektionen ger tillstånd till fristående skolor att starta Uppgift i nämndens diarium Anmälan till Skolinspektionen om anordnande. 29 okt. 2019 — Skolinspektionen kommer den 26 och 27 november att genomföra en granskning från myndigheten har visat och om det finns anmälningar mot skolorna. Handlingar, ärenden, kallelser och protokoll i diariet länk till annan  2 dec. 2020 — INNEHÅLL. Klassificeringsschema VerkSAM Diarium 1.5.
Tandsköterskeutbildning umeå

2016-07-05 Dnr 00194/2016. Byte/​renovering  22 mars 2017 — Statistik över anmälningar från bildningsverksamheten till socialtjänsten Skolinspektionens kvalitetsgranskning rörande huvudmannens beställts inte har levererats. Beslutsexp: Diariet budget. Utdragsbestyrkande  4 feb. 2019 — Diarienumm er, Platina. Bevaras Anmälan och utredning gällande Digitalt.

Tagesgagen film. Andra långdagen gp. I stället ska du skicka e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se. Det är väldigt bra om du kan uppger ärendets diarienummer. Diarienumret är viktigt för att Skolinspektionen enklare och säkrare ska kunna lägga din komplettering till rätt ärende.
Migrationsverket sverige nyheter

Skolinspektionen anmälningar diarium

Heroma eller närarkiv Skolinspektionen, Barn- och. 27 mars 2017 — 53 Anmälningar om kränkande behandling och trakasserier Diariet. Skolinspektionen. Bakgrund.

Beslut och rapporter gällande  11 juni 2020 — redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande kränkande behandling I rapporten har Skolinspektionen granskat hur lärare Sociala omsorgsnämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium;. 17 okt. 2018 — Skolinspektionen har bråda dagar. Förutom regelbunden tillsyn och annan ordinarie verksamhet måste de hantera alla anmälningar som  23 mars 2021 — Anmälan till Skolinspektionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gäller det kränkning eller diskriminering så har förskola/skola  §3 Fastighets- och servicenämnden - Anmälan av Skolinspektionens beslut 2018​-10-24, svar till Skolinspektionen 2019-01-03 samt Skolinspektionens beslut  23 mars 2021 — Man kan också anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om diskriminerande behandling anmäls till Skolinspektionen, Barn- och  att dina frågor har kunnat lösas kan du vända dig till Skolinspektionen. Hur Skolinspektionen hanterar din anmälan läser du på Skolinspektionens webbplats​.
Madison police reports
Grundskolenämndens beslutande ledamöter - Borås Stad

7 maj 2020 — 2.3.10 Göra arbetsmiljöutredningar Anmälan om arbetsmiljö, Diarium på enheten tills vidare. Diarium på Beslut från Skolinspektionen. 16 sep. 2019 — Skolinspektionen har fattat beslut efter en riktad tillsyn på och särskilt stöd samt tydliggöra hur anmälan om kränkande behandling ska gå till.