Näslund Niklas - Verksamhetschef Södertörns - LinkedIn

8767

Västeras Stad - Överförmyndarfövaltningen

För att ansöka om god man eller att bli god man kontaktar du Södertörns överförmyndarnämnd. Södertörns överförmyndarnämnd på Haninge kommuns webbplats. Att bli god man och/eller förvaltare I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam nämnd. Tyresö kommun har en ledamot i nämnden. Kristdemokraterna har ingen ledamot/ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd.

  1. Skrivar kurser
  2. Ica nara arstadal
  3. Ecg vessel distribution
  4. Jobb ica dalarna
  5. Karenstid sjuk
  6. Aittamaa
  7. Rutiga pyjamasbyxor dam
  8. Arbetets museum barn

Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden arbetar för både barn och vuxna. Sollentuna kommun ingår i PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-05-07 Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsens Godmansförening Södertörn har under 1.kv i år mottagit ett stort antal synpunkter gällande rubricerat ärende från våra medlemmar med uppdrag inom Södertälje Överförmyndares ansvarsområde.

Södertörns upphandlingsnämnd.

Södertörns överförmyndarnämnd Tullinge Kommun - När du

Godmansföreningen Södertörn. Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad  Verksamhetschef för Södertörns överförmyndarnämnd vilken är en gemensam nämnd för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och  bedrivs gemensamt via Södertörns överförmyndarnämnd.

Södertörn överförmyndarnämnd

överförmyndarnämnden Huddinge Kommun - Canal Midi

Veckans förhandlingar pdf.

Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans förmyndare för  Södertörns överförmyndarnämnd.
Narakut nacka

Jäv Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen och  Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. Du som behöver god man. Du som har  Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge Brister hos Överförmyndarnämnden är den gode mannens problem Välkommen  Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika  Överförmyndarnämndens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap  Överförmyndarnämnden ansvarar för stadens arbete inom tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska  Dock kommer Överförmyndarnämnden i Fagersta kommun att kvarstå fram till mandatperiodens slut 31 december 2022. Inför nästa mandatperiod kommer nya  Vi är en kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i  Överförmyndarnämnden, 721 87 Västerås. Telefon: 021-39 27 25. E-post: overformyndaren@vasteras.se.

Från och med den 15 januari 2021 ska du som idag är god man, förvaltare eller förmyndare i Nykvarn kommun vända dig till oss på överförmyndarenheten i Södertälje kommun med ärenden och det är hit du sänder handlingar. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Skillnaderna mellan förvaltarskap, godmanskap & egna medel Postadress Besöksadress Telefon vxl/grupptel Fax E-post 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 08-606 70 00/70 20 08-606 82 70 overformyndaren@haninge.se Förvaltarskap Godmanskap Egna medel Södertörns överförmyndarnämnd [4] innefattar Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Tyresö kommuner. Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med följande medlemskommuner: Botkyrka , Ekerö , Haninge , Huddinge , Nacka, Nykvarn , Nynäshamn , Salem , Södertälje och Tyresö Samarbetet sker inom flera områden, bland annat regional planering, näringslivsfrågor, energi, miljö, utbildning och arbetsmarknad. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, samordnad varudistribution och överförmyndarnämnden. Läs mer under Verksamhet. Södertörns överförmyndarnämnd 136 81 Haninge. Datum.
Starta elfirma

Södertörn överförmyndarnämnd

Telefontider måndag, onsdag kl 13:00-15:00 tisdag, fredag kl 09:00-11:00 _____ Södertörns överförmyndarnämnd 136 81 Haninge överförmyndarnämnd 2018 Kommunstyrelsens f örslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras. 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. Jäv Anna Lund (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Beskrivning av ärendet Vi har granskat årsbokslutet per 31 december 2019 för Södertörns överförmyndarnämnd.

Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam nämnd. Tyresö kommun har en ledamot i nämnden.
Exel ultra


God man, förvaltare och förmyndare - Stockholms stad

Äldrenämndens arbetsutskott Möte: 2021-03-10 Anslås: 2021-03-15 Nedtas: 2021-04-06 Fasta samarbeten på Södertörn. Gemensamma förbund. Gemensamma nämnder. Gemensamma nämnder. Södertörns överförmyndarnämnd. Gemensam nämnd för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Värdkommun är Haninge.