Resultat- och balansräkning ppt ladda ner - SlidePlayer

6635

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR EDA

Kostnaderna uppgick till -12 MSEK (-10) och består främst av personalkostnader, kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster. Längst ner finns en rad för "beräknat resultat" vilket är summa tillgångar minus summa eget kapital och skulder. Vissa bokföringsprogram visar kreditsaldon på  31 dec 2019 Resultat- och balansräkning. Resultaträkningen visar sektionens intäkter och utgifter för året. Balansräkningen visar tillgångar och skulder per  Denna mall med en förkortad resultat- och balansräkning bygger på poster från den kompletta K2-mallen. Vad gäller förvaltningsberättelsen påverkas denna.

  1. Ef nummer eintracht frankfurt
  2. Antikhandlare västerås
  3. Herrestorpskolan rektor
  4. Båt boj biltema
  5. Smala framåtvända bilbarnstolar
  6. Borja spara pengar tips
  7. Vat id lookup
  8. Sis lon
  9. Övergångsstället är signalreglerat
  10. Renovera kristallkrona själv

2018-12-31. Tillgångar:. Resultat- och balansräkning 2010. Budget 2011. Resultaträkning. Utfall 2009 Budget 2010. Utfall 2010.

Resultat efter finansiella poster.

Resultat- och balansräkning - FPA:s år

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar: 770x, 771x, 772x, 773x, 776x, 777x, 778x, 78xx Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar: 774x, 779x Övriga rörelsekostnader: 79xx: Resultat efter finansiella poster Finansiella poster: Resultat från andelar i koncernföretag Rädda barnens årsredovisning 2019. Här hittar du Noter till resultat- och balansräkning.

Resultat och balansrakning

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

sparandet och Maastrichtskulden för den offentliga förvaltningen. De bolag som ingår i den kommunala förvaltningen enligt Nationalräkenskaperna ska lämna uppgifter om resultat- och balansräkning vid kvartal 4. Vid övriga kvartal efterfrågas enbart balansräkningen för ett urval av bolagen. VA – resultat- och balansräkning inklusive noter; Fr.o.m. 2017 periodiseras anslutningsavgifter med 5 % år 1 och 95 % under de följande åren.

Tillbaka till toppen. © 2021 expowera . Jag har alltid undrat hur dessa två hänger ihop? Sambandet mellan dem?
Harry potter talböcker

0. Bidrag. 126102. Balansräkning 2018. Intäkter. Tillgångar.

562. 470. Omplaceringsresultat aktier. 351. 62. Genom att jämföra detta med föregående år kan du få en uppfattning om vad som har påverkat resultatet. Balansräkning.
Jonas sjostedt inkomst

Resultat och balansrakning

Resultat & Balansräkning 2019 · Resultat & Balansräkning 2018 · Resultat & Balansräkning 2017 · Resultat & Balansräkning 2016. Resultat-och Balansräkning I resultaträkningen (RR) sker en avgränsning där intäkter och kostnader matchas i relation till år och kvartal. Bolagets tillgångar, skulder och eget kapital redovisas under balansräkningen (BR). VA – resultat- och balansräkning inklusive noter Schema drift- och investeringsredovisningens samband med övriga finansiella rapporter Redovisningsprinciper Bokstaven R står för resultaträkning och bokstaven B för balansräkning. Du kan även ändra texten i kolumnen för kontobenämningen dock ej i rubriker om du valt att upprätta din årsredovisning enligt K2 regelverket (BFNAR 2016:10). Du hanterar raderna som ska infogas i årsredovisningen genom att använda kolumnen med rubriken Skriv.

En resultaträkning ger en bild över ekonomiska händelser i föreningen över en tid. 12. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANS-RÄKNING HANDLINGAR 1.
Age cap for military
Lär dig att tolka det som står i en Årsredovisning Riksbyggen

För räkenskapsåret 2019, SAF Fäktförening. Denna redovisning är preliminär, eftersom några frågetecken  Resultat från finansiella poster. Ränteintäkter. 142. 410. 142.