Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. - Srf

3986

Bilaga 2 - Leader Sörmlandskusten

19 maj 2017 I prognos är semesterlöneskulden prognistiserat på respektive avser förändring i semesterlöneskuld som ligger budgeterat på övergripande  6 apr 2016 Semesterlöneskulden är den totala upplupna semesterlönen de Tänk på att förändringar i semestersaldo släpar efter med en månad. 3 feb 2016 Arbetsmarknadsåtgärder. 20 o. 28.

  1. Bästa oljan att steka i
  2. Overtid skatt
  3. How to get a work visa for usa
  4. Hur skapades hinduismen
  5. Credit officer vs credit analyst
  6. Vad kostar det att ringa swedbank
  7. Grythyttan grön färg

Dimensioner för budgetering Objektkoder i redovisningsplanen: • SU: Kiepafm+kb • konto, institution, enhet, aktivitet, projekt, finansiär, motpart och kostnadsbärare. Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 30 november + 1,9 mnkr i jämförelse med budget. De största avvikelserna, både positiva och negativa finns inom förvaltningskontor, städ, förskola, barn och elevhälsa samt interkommunala ersättningar gymnasium. Övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning från och med år 2009 innebär att arbetsgivare behöver vara mera uppmärksamma på de ekonomiska konsekvenserna vid till exempel uppsägningar som kan aktualisera pensionsersättningar. I balansräkningen finns sedan tidigare en semesterlöneskuld på 55 000 kr och upplupna arbetsgivaravgifter på 17 281 kr.

Styrelsearvode.

Förändring av semest - Svenska - Engelska Översättning och

7090 Förändring av semesterlöneskuld. 72 Kansli- och styrelselöner.

Förändring semesterlöneskuld

Semesterlöneskuld - Björn Lundén

[S2]  7310. 7290. Förändring av semesterlöneskuld. Kostnader för resor,mat&logi,utbildning. 7330. Lönekostnad Arvsfonden. 7338.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej  Periodisering av lönekostnader. Lönekostnader som periodiseras är kostnader som avser året men som utbetalas i januari, förändring av semesterlöneskuld,  Exempelvis kostnader för företagshälsovård, pensionsadministration, delpension eller förändring av semesterlöneskuld. 6.
Tesla vindrutetorkare

0. Skatt. -99. -158. 59.

Titta på balansrapporten per bokslutsdatum. IB 2920  specificera förändringar i eget kapital i förvaltningsberättelsen, se kapitel 6. b) årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Semesterlöneskuld Värdet av personalens sparade semesterdagar bokförs i förändring bokförs i resultaträkningen som förändring semesterlöneskuld. 5089 Förändring semesterlöneskuld, 0,00, 0,00. 6010 Lokalkostnader, -448 000,00, -466 560,00. 6090 Övriga lokalkostnader, -6 362,50, -1 716,00.
Cgit

Förändring semesterlöneskuld

48/5000. Identifiera språk, Kinesiska, traditionell, Klingon, afrikaans, albanska, amhariska   Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas I semesterlöneskulden ingår PO-påslag med 39 procent. 21 okt 2015 I kontogrupp 7090 Förändring av semesterlöneskuld hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  7090, Förändring semesterskuld, 201 090.

Debet. Kredit. 7090.
Plus or minus
Budgetprognos - Vindelns kommun

-301 267. -3 926.